Với 1 số gợi ý về cách đuổi tắc kè ra khỏi nhà yến để bảo vệ bầy yến an toàn bên trong nhà yến?. Biết bền chí, kiên nhẫn và nắm chắc cách nuôi yến trong nhà, không với gì là chẳng thể trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay.